Wat houdt een levenstestament in?

0
272

Een levenstestament is een document met daarin de wensen van een persoon die komt te overlijden. Iedereen kan een levenstestament laten opstellen. In het document worden dus de wensen vastgelegd. De wensen hebben betrekking op een bepaalde situatie, een bepaalde handeling of een bepaalde beslissing. Er kan hier gedacht worden aan financiële, medische en persoonlijke zaken. In het levenstestament wordt vaak ook vastgesteld wie bevoegd is om de handeling of beslissing te nemen. Dit kan zowel privé als zakelijk worden vastgesteld. Zo kan je dus bijvoorbeeld ervoor kiezen dat de ene persoon alle privézaken op zich kan nemen en een andere persoon de zakelijke kwesties op zich neemt. Het voordeel van een levenstestament is dat je de regie over je eigen leven nog in handen zou kunnen hebben. Na het overlijden is het duidelijk wat er kan en mag gedaan worden. De erfenis verdelen kan ook worden opgenomen in het levenstestament.

Wat opnemen in een levenstestament?

In een levenstestament kun je van alles en nog wat laten opnemen. Vaak wordt er vastgelegd hoe er om gegaan moet worden met bepaalde zaken nadat je komt te overlijden. Ook wordt er vastgelegd welke spullen je aan wie je nalaat en wie bijvoorbeeld de voogd wordt. Daarnaast is het ook belangrijk wie de bewindvoerder of executeur wordt. Het is ook mogelijk om een aangeklede volmacht te geven aan iemand door middel van een levenstestament. Hierdoor krijgt iemand de bevoegdheid om te handelen namens jou.

Kosten levenstestament

In sommige gevallen is een notaris betrokken bij het levenstestament. Het is geen verplichting om het levenstestament op te stellen door een notaris. Voor bepaalde zaken is dit wel nodig. Je kan hierbij denken aan iemand die een hypotheekakte mag tekenen namens jou. De notaris kan zelf de tarieven bepalen. Hierdoor zijn de prijzen verschillend. Een notaris kost gemiddeld zo een € 105 per uur. Daarnaast liggen de kosten voor het opstellen van levenstestament gemiddeld rond de € 500. Dit is meestal inclusief de btw. De prijzen kunnen uiteraard verschillen per notariskantoor.

Erfrecht

Het erfrecht regelt de erfopvolging. Hierbij wordt het vermogen van de overleden persoon doorgegeven aan iemand anders.  Bij erfopvolging moet er regelt worden wat er met de bezittingen en schulden gebeurd wordt nadat iemand komt te overlijden. De erfopvolgers, degene die de erfenis ontvangt, die heeft 3 keuzes. Hij of zij kan ervoor kiezen om de erfenis te aanvaarden, te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Bij het aanvaarden worden alle bezittingen en schulden aanvaard. Bij het verwerpen worden alle bezittingen en schulden verworpen en bij beneficiair aanvaarden worden alleen de bezittingen geaccepteerd en niet de schulden. De beste keuze is eigenlijk om altijd beneficiair te aanvaarden.

Erfenis verdelen

De erfenis wordt verdeeld aan de hand van het levenstestament. Wanneer er niks van tevoren is geregeld in een levenstestament, dan wordt de wettelijke verdeling vanuit het erfrecht toegepast. De wettelijke verdeling geeft aan dat de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap erft. Dit geldt ook voor de geregistreerde partners. Wanneer de persoon overlijdt, dan pas kunnen de kinderen erven. Het is mogelijk dat er ook een kind uit een vorig huwelijk aanwezig is. Dit kind krijgt vaak ook een deel van de erfenis. Hierdoor kan het zo zijn, dat de goederen bij de stief familie komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here